Believe | Waarvoor leef jij eigenlijk?

Waarvoor leven wij eigenlijk? Een lastige vraag, of misschien juist heel makkelijk in te vullen. Wat doen wij hier op deze aarde en waar zijn we voor geschapen? Waar staan wij voor in deze wereld?

 

God heeft zoveel dingen gemaakt, en daar horen wij bij. God heeft dus de mensen gemaakt, maar niet zo maar. Met een doel. God wil nog steeds dat wij beantwoorden aan dat doel. We zijn niet nutteloos/doelloos geschapen. Dan had hij ons beter helemaal niet kunnen schapen. We hebben dus een doel, we leven ergens voor. Maar waarvoor?

Als je om je heen kijkt in de natuur, dan kom je al snel tot de ontdekking dat alles in de natuurlijk eigenlijk doet, waarvoor het bedoelt is. De volgels vliegen terug naar het zuiden in de herfst, en komen terug in het voorjaar. Bladeren vallen er in de herfst af, en er komen nieuwe in het voorjaar. De zon geeft warmte en licht. Zo zie je eigenlijk dat alles in de natuurlijk er toe doet, waarvoor het gemaakt is. Maar niet alles doet dat, er is namelijk 1 uitzondering. En die uitzondering zijn wij. De mens doet als enige niet waarvoor het gemaakt is. Als wij aan mensen om ons heen vragen waarvoor ze eigenlijk leven kun je veel verschillende antwoorden verwachten. Veel mensen leven voor de mensen om zich heen. Of we leven omdat we willen reizen, op avontuur willen en willen genieten. Maar er zijn zo weinig mensen die vertellen dat ze leven omdat ze over Jezus willen vertellen, en zijn woord willen verkondigen.

Wat zegt de bijbel eigenlijk hier op?

Jesaja 43:7 Allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. We mogen realiseren dat we zijn geschapen om God te verheerlijken. Zonde is eigenlijk niet doen tot waar we zijn gemaakt.

Paulus zegt in Romeinen 3:23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Je kan dit ook proberen letterlijker te nemen. Iedereen heeft gezondigd, en dus komt iedereen te kort in het verheerlijken van God. Er zijn zijn altijd dingen in ons leven te vinden waarin we God niet verheerlijkt hebben.

1 korintiers 10:23 U zegt: ‘Alles is toegestaan’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Niet alles is nuttig. Niet alles verheerlijkt God. De vraag is niet is het god of is het fout? Maar de vraag met zijn, verheerlijk jij God hier mee? Als we het hebben over Goed en kwaad moeten we eigenlijk naar Genesis. Waar in Adam en Eva leefde, en van alle bomen mochten eten, behalve van de boom met de kennis van goed en kwaad. Vaak kijken we op een andere manier naar dit verhaal. We zeggen vaak dat de zij niet gehoorzaamden, omdat ze van de boom aten waarvan God had gezegd, dat ze daar niet van mochten eten. Maar toen de mens ging eten van de boom van kennis van goed en kwaad, kreeg de mens iets wat God nooit voor de mens had bedoelt. Namelijk schaamte. Het bleek al snel dat de mens helemaal niet om kon gaan met goed en kwaad. God vond het zo erg dat ze aten van die boom, waardoor hij ze uit het paradijs zette. maar waarom eigenlijk? Je kunt of God kennen, of goed en kwaad. Niet beide.

Voordat de zonde er was kenden Adam en Eva God. Er was geen enkele reden bij hun om na te denken over goed en kwaad. Dat kwam omdat ze zo’n goede relatie met God hadden. En als ze die hebben, moet er natuurlijk weer die duivel zijn die dat kapot wil maken. En dat lukte hem, doordat de mens gaat eten van de verkeerde boom. En dan ontdekt de mensen het verschil tussen goed en kwaad. Wat ontdekten ze toen als eerste? Ze ontdekte dat ze naakt waren. Dit waren ze voor die tijd ook, alleen toen was het heel gewoon. Tot dat ze van de boom van goed en kwaad aten.

En dan komt er iets ernstigs. De eerste dieren worden gedood. De dood komt in de wereld. Twee dieren worden geslacht omdat hun huid noodzakelijk is om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken. En hier ontstaat direct duidelijkheid over een bijbels principe. Er is geen vergeving zonder bloedstorting. Er is altijd bloed nodig om je zonde te vergeven en te bedekken. Nu zijn ze dan bedekt, en moeten ze verder. Ze moeten nu verder, omdat ze gegeten hebben van de verkeerde boom, en keuzes maken. God is niet meer beschikbaar voor ze, want ze hebben niet gekozen voor zijn leiding. Ze kregen kennis van goed en kwaad om menselijk niveau. God zei ‘Nu je die kennis van god en kwaad hebt opgedaan, kan je niet langer hier in het paradijs blijven, je moet er uit’. Maar dit was geen straf dat hij ze uit het paradijs heeft gezet. Het was genade, omdat de mens anders eeuwig was blijven hangen in de kennis van goed en kwaad, en nooit was terug gekomen bij de boom des levens.

Het was eigenlijk Gods genade, dat hij de mens uiteindelijk tegemoet kwam met de tien geboden. Dit is eigenlijk liefde van de Heer. De wet is eigenlijk iets wat God heeft gegeven, als een tijdelijk oplossing, want we moesten namelijk weer uitkomen bij de boom des levens, Jezus zelf. De tien geboden zijn nog steeds heel goed. Alleen het probleem is dat wij als mensen er enorm veel geboden bij hebben gemaakt. Veel mensen hebben bijvoorbeeld allemaal geboden gemaakt wat er allemaal wel of niet op zondag mag gebeuren.

Kolossenzen 2:20 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dit niet, blijf daarvan af. Het zijn menselijk voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. ” Het heeft geen enkele waarde. Het is juist goed dat er regels zijn, maar al die eigen weten helpen alleen maar bij onze eigen bevrediging. Zo kom je dus tot de ontdekking dat kennis van goed en kwaad iets heel anders is dan de kennis van God.

Het zijn niet altijd de kwade die je in de puree helpen en niet altijd de goede die je er uit halen. In elk slecht mens zit iets goeds, en in elk goed mens zit iets kwaads. Dat is de mix, waarin we hebben leren leven, tenzij we terug keren naar de boom des levens.  Wat is nu het verschil tussen iets weten en iets onderscheiden? Je kunt iets weten, omdat je het geleerd hebt. Bij onderscheiding heb je de geest van God voor nodig. Je kunt iets onderscheiden door de geest, zonder dat jij het hebt geleerd. Dat betekend dus, dat onderscheiding niet te leren is. Hier heb je namelijk een openbaring voor nodig. Je kunt in principe dus de hele bijbel uit je hoofd gaan leren, maar God niet kennen. Je hebt een openbaring nodig, wil jij God echt kennen. Dan heb je een ontmoeting nodig met God zelf

Stelling: Kennis van goed en kwaad kan jou weerhouden om God te gehoorzamen.

Klinkt dit logisch? Als Abraham gebruik had gemaakt van zijn kennis van goed en kwaad, had hij zijn zoon nooit geofferd. Als hij zijn verstand had gebruikt, had hij niet gedaan wat God zei. Omdat hij niet redeneert tussen goed en kwaad, maar gewoon doet wat God zegt, zegent God hem. Wij moeten ook niet redeneren of iets wel goed of kwaad is. We moeten proberen te luisteren naar zijn stem, en God proberen te onderscheiden.

Al onze goed bedoelde regels, kunnen God heel makkelijk buiten bedrijf stellen. Goddelijke leiding kan zo heel makkelijk verdwijnen. Je zou eigenlijk moet stoppen, bij de beslissingen die je moet nemen, met je af te vragen is het goed of is het kwaad. Je moet je veel meer afvragen wat Jezus op zo’n moment gedaan zou hebben.

Een wet is nooit zo effectief als de inwonenden geest. Wetten nodigen je altijd uit, in hoever je kan gaan in het overtreden van de regels en de wetten. We proberen altijd de uitersten hiervan op te zoeken. De in wonende geest maakt dat we dingen gaan doen omdat God iets van me vraagt. Dit doen we uit liefde voor God. En als de geest ons werkelijk kan leiden, dan hebben we ook niet zo veel woorden meer nodig, want dan stralen we zijn liefde uit. Jezus wordt zichtbaar door ons heen.

Het moet eigenlijk heel makkelijk zijn bij ons als christenen. Anderen om ons heen, moeten ons kunnen ruiken van verren, omdat wij de geur van het leven uitstralen. Wij leven, omdat we levende Heer hebben ontmoet. Jezus leven is in ons als christen zijnde. Dat leven van Jezus stralen christen al uit en komt naar je toe. Zo moeten wij ook terug komen naar de boom van het leven.

Het kan zijn dat wij nog vast zitten aan de verkeerde boom. De boom met kennis van goed en kwaad. Dit moeten we niet willen. Ga op zoek naar God, betrek hem in je leven, en laat hem aan jou openbaren. We hebben de Geest nodig om de stem van God te kunnen verstaan. Dit gaat niet zomaar in 1 keer, dit heeft tijd nodig. Helemaal in ons druk leven. In hoeverre zitten wij nog vast aan die verkeerde boom? In hoeverre wordt ons denken zeker beïnvloed door goed en kwaad op jou niveau. Laat de Heer je da lost snijden van die wortels van de verkeerde boom waar je nog aan vast zit. Zodat je voor 100% vast zit aan de boom van het leven.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s